Beati Cantores - logo
Chór Beati Cantores

Muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów

/Pitagoras/

REGULAMIN

VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2018

 

ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Chór Beati Cantores, Głogów

Gmina Miejska Głogów

WSPÓŁORGANIZATORZY

Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Dolnośląski z siedzibą w Olszynie

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie

Parafia pw. NMP Królowej Polski w Głogowie

PATRONAT HONOROWY

Prezydent Miasta Głogowa Rafael Rokaszewicz

Starosta Powiatu Głogowskiego Jarosław Dudkowiak

CELE FESTIWALU

TERMIN I MIEJSCE

13 października 2018 r.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Festiwalu mogą brać udział wyłącznie chóry amatorskie, w podziale na następujące kategorie:

Każdy zespół zobowiązany jest wykonać program złożony co najmniej z 3 utworów, w tym:

Czas wykonywanego programu może wynosić maksymalnie 15 minut (wraz z wejściem i zejściem ze sceny). Nieprzestrzeganie określonego czasu występu dyskwalifikuje zespół.

Repertuar zgłoszony na Festiwal nie może być zmieniany.

Stosowanie playbacków i półplaybacków spowoduje dyskwalifikację chóru/zespołu.

W celu zgłoszenia uczestnictwa zespołu w Festiwalu należy przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia oraz kopię potwierdzenia przelewu „Wpisowego” do 31 lipca 2018 r. na adres: ewasiel@poczta.onet.pl

Wpisowe w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych) od osoby proszę wpłacić na poniższe konto bankowe:

Bank Spółdzielczy Głogów

62 8646 0008 0000 0023 1909 0001

z dopiskiem „Wpisowe na VIII Festiwal Chórów”

UWAGA! W przypadku rezygnacji chóru opłata ta nie podlega zwrotowi.

 

Wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać następujące materiały:

Wszelkie koszty związane z dojazdem, wyżywieniem oraz noclegiem zespoły pokrywają we własnym zakresie.

Za nagrania radiowe i telewizyjne realizowane podczas Festiwalu oraz za dalsze ich odtwarzanie i rozpowszechnianie, chóry i dyrygenci nie otrzymują honorariów.

JURY

Występy konkursowe oceniane będą przez Jury powołane przez organizatorów Festiwalu.

Jury w swoich ocenach uwzględni następujące kryteria: dobór repertuaru, poziom artystyczny, emisja głosu (intonacja, dykcja, walory brzmieniowe) interpretacja, stopień trudności utworów.

Postanowienia Jury są ostateczne.

NAGRODY

Jury będzie oceniać prezentację programów konkursowych stosując skalę punktową.

W zależności od liczby uzyskanych punktów, przyznane zostaną następujące nagrody:

Przewidziane są również nagrody specjalne: za najlepiej wykonany utwór inspirowany folklorem polskim oraz za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego.

Jury zastrzega sobie prawo do przyznania nagród pozaregulaminowych.

Wszystkie chóry niezależnie od uzyskanej liczby punktów otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz upominki.

Wszystkie chóry prosimy o przygotowanie do wspólnego wykonania podczas koncertu finałowego następujących utworów:

Bogurodzica

Ave Verum, W. A. Mozarta

Laudate Dominum, Ch. Gounoda

ORGANIZATOR FESTIWALU ZAPEWNIA


DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW

Elżbieta Wasielewska 
tel. 607 104 432 
ewasiel@poczta.onet.pl

Barbara Walendzik

tel. 515 184 172


Karta zgłoszenia do pobrania (doc)

Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)

Regulamin


Wszelkie aktualności i informacje na temat VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2018 oraz jego poprzednich edycjach znajdziecie Państwo na stronach:

© 2008 beati-cantores.pl     Odwiedzin dziś: 78 (wszystkich: 5409382)