Kontakt

Stowarzyszenie Chór Beati Cantores

pl. Pry­ma­sa St. Wyszyń­skie­go 1

67–200 Gło­gów

Numer KRS: 0000041924

Regon: 390756098

KONTAKT

e‑mail: chor.beaticantores@gmail.com

Dyry­gent — Bar­ba­ra Walen­dzik; bwalendzik@gmail.com

Pre­zes — Tade­usz Kolań­czyk; tel. 504 156 696; t_kolanczyk@o2.pl

Pro­fi­lu chó­ru Beati Can­to­res na por­ta­lu Face­bo­ok (www.facebook.com/Beati.Cantores)


VIII Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2018

Adres orga­ni­za­to­rów do kore­spon­den­cji:

Elż­bie­ta Wasie­lew­ska

ul. Orbi­tal­na 53/1

67–200 Gło­gów

tel. kom. 607 104 432

e‑mail:  ewasiel@poczta.onet.pl

https://facebook.com/SilesiaCantat