Wielkanoc 2016

Chór Beati Can­to­res uświet­nił litur­gie Wiel­kie­go Czwart­ku i Wiel­kiej Sobo­ty w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.