30-lecie chóru — msza święta, 22 listopada br.

22 listo­pa­da br. chór Beati Can­to­res uświet­ni uro­czy­stą mszę świę­tą o godz. 12:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Tym wyda­rze­niem chór Beati Can­to­res roz­pocz­nie obcho­dy 30-lecia dzia­łal­no­ści.