Msza św. dla wspólnot parafialnych, 21 czerwca br.

21 czerw­ca br. chór Beati Can­to­res uświet­ni mszę św. o godz. 12:30 z udzia­łem wszyst­kich wspól­not dzia­ła­ją­cych przy para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.