Wielkanoc 2012

Wielkanoc2012

 

Chór Beati Can­to­res jak co roku wziął czyn­ny udział w obcho­dach tego­rocz­nych świąt Wiel­ka­noc­nych. Uświet­nił litur­gię Wiel­kie­go Czwart­ku (5 kwiet­nia) oraz uro­czy­stą Mszę Rezu­rek­cyj­ną (8 kwiet­nia).