Beati Cantores - logo
Chór Beati Cantores

Dyrygent musi składać się po połowie z artysty i z kaprala ,jeżeli chce egzekwować od orkiestry posłuch i realizację swych zamierzeń.

/Jerzy Waldorf/

Zarząd chóru

Chór Beati Cantores został zarejstrowany 12 lipca 2000 r. w Sądzie Okręgowym w Legnicy jako Stowarzyszenie Chór Beati Cantores, które jest kontynuatorem tradycji śpiewaczych Chóru "Beati Cantores" działającego przy Parafii R. K. p. w. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Głogowie.

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest na podstawie Statutu.

Ważną rolę w działalności chóru spełnia zarząd, którego zadaniem jest nawiązywanie kontaktów, pozyskiwanie sponsorów i ogólna koordynacja wszelkich poczynań zespołu. Na czele zarządu stoi prezes. Na początku funkcję tę sprawował Czesław Sokołowski, a następnie Tadeusz Zabłocki i Tadeusz Perczyński.

Obecny skład Zarządu Chóru
Prezes

Tadeusz Kolańczyk

Wiceprezes
Bogusława Sobolewska

Wiceprezes
Kazimierz Walendzik

Skarbnik
Leszek Mąkosa

Sekretarz
Maria Seredyszyn-Hames

Dyrygent
Barbara Walendzik

Dla każdej organizacji niezwykle ważne jest dokumentowanie jej działalności na przestrzeni lat. Funkcję kronikarek chóru w minionych latach pełniły Elżbieta Wasielewska, Bronisława Krechowiec i Barbara Berdys, a obecnie jest nią Lilia Leśkiewicz-Manage. Stronę internetową oraz profile na portalach społecznościowych prowadzi Przemysław Walendzik. Biblioteką chóralną do 2014 roku zajmował się Czesław Dominik.

© 2008 beati-cantores.pl     Odwiedzin dziś: 96 (wszystkich: 5409400)