Beati Cantores - logo
Chór Beati Cantores

Z muzyką powinno być właśnie tak jak z życiem: i dobrze, i źle, i poważnie, i śmiesznie.

/Jerzy Waldorf/

VII Ogólnopolski Festiwal Chórów

SILESIA CANTAT Głogów 2016

1 października 2016 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie

Aktualne informacje na temat Festiwalu znajdziecie Państwo także na portalu Facebook


Organizatorzy

Stowarzyszenie Chór Beati Cantores, Głogów

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie

Patronat honorowy

Prezydent Miasta Głogowa – Rafael Rokaszewicz

Starosta Powiatu Głogowskiego - Jarosław Dudkowiak

Dyrektor artystyczny – Barbara Walendzik

Dyrektor organizacyjny – Elżbieta Wasielewska oraz Tadeusz Kolańczyk

Założenia i cele Festiwalu

Termin i miejsce

1 października 2016 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie
Plac Konstytucji 3 Maja 2, 67-200 Głogów


PROGRAM FESTIWALU

1 października 2016 r.

 10:00

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

rozpoczęcie Festiwalu

 10:15

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

przesłuchania chórów

 Chór Dziecięcy AKOLADA, Gorlice

Chór CANTATE DEO, Sława

Chór UNISONO, Szprotawa

Górniczy Chór Męski, Lubin

Zespół wokalny PER SPASSO, Pszczyna

Chór kameralny VIVACE, Pamiątkowo

Chór CANTABILE, Gorzów Wielkopolski

Pszczyński Zespół Kameralny CON FUOCO

Chór Miejski CHOPIN przy Miejskim Ośrodku Kultury, Leszno

 17:00

Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie

 ogłoszenie wyników, wręczenie nagród

 koncert z okazji 1050-lecia chrztu PolskiProtokół z posiedzenia Jury

VII Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2016

z dnia 1 października 2016 r.

Jury VII Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2016 w składzie:

- prof. Elżbieta Wtorkowska, przewodnicząca Jury, Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy,

- dr hab. Iwona Wiśniewska-Salamon, Uniwersytet Zielonogórski,

- dr Grażyna Rogala-Szczerek, Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział Dolnośląski we Wrocławiu,

- Barbara Walendzik, sekretarz Jury.

po przesłuchaniu 9 chórów postanowiło przyznać:

NAGRODY REGULAMINOWE

BRĄZOWE PASMO

Chór Miejski CHOPIN przy Miejskim Ośrodku Kultury z Leszna, dyr. Bartosz Ĺťołędziejewski, 70 pkt

Chór UNISONO ze Szprotawy, dyr. Izabela Habich, 71 pkt

Chór CANTATE DEO ze Sławy, dyr. Krystyna Szulęcka 72 pkt

Chór CANTABILE z Gorzowa Wielkopolskiego, dyr.  Jadwiga Kos, 73 pkt

SREBRNE PASMO

Zespół Wokalny PER SPASSO z Pszczyny, dyr. Katarzyna Machnik, 81 pkt

Chór Kameralny VIVACE z Pamiątkowa, dyr. Urszula Grzęda, 85 pkt

Pszczyński Zespół Kameralny CON FUOCO, dyr. Katarzyna Machnik, 86 pkt

ZŁOTE PASMO

Górniczy Chór Męski z Lubina, dyr. Krzysztof Kujawski, 93 pkt – nagroda o wartości 1000 PLN

Chór Dziecięcy AKOLADA z Gorlic, dyr. Anna Cisoń, 98 pkt – nagroda o wartości 1000 PLN

Wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu inspirowanego folklorem polskim Górniczemu Chórowi Męskiemu z Lubina, dyr. Krzysztof Kujawski, za utwór Stanisława Wiechowicza Jakech ja konie pasł – Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr Oddział Dolnośląski z siedzibą w Olszynie

Wyróżnienie za najlepsze wykonanie utworu kompozytora polskiego Chórowi Dziecięcemu AKOLADA z Gorlic, dyr. Anna Cisoń za utwór Polubyła ja Stefana, łemkowska melodia ludowa, opr. Mirosław Bogoń – Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr o/Wrocław z siedzibą w Olszynie

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

Wyróżnienie dla dyrygenta Górniczego Chóru Męskiego z LubinaKrzysztofa Kujawskiego – Puchar Posła na Sejm RP pana Wojciecha Zubowskiego

Wyróżnienie dla Zespołu Wokalnego PER SPASSO z Pszczyny, dyr. Katarzyna Machnik za krzewienie muzyki chóralnej wśród młodzieży gimnazjalnej – Puchar Polskiego Związku Chórów i Orkiestr o/Wrocław z siedzibą w Olszynie

GRAND PRIX VII Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2016 otrzymuje Chór Dziecięcy AKOLADA z Gorlic, dyr. Anna Cisoń – nagroda o wartości 2000 PLN oraz Puchar Posła na Sejm RP pani Ewy Drozd

Jury gratuluje wszystkim zespołom biorącym udział w dzisiejszej imprezie oraz wyraża podziękowanie organizatorom za bardzo dobre przygotowanie i sprawne przeprowadzenie konkursu.

© 2008 beati-cantores.pl     Odwiedzin dziś: 77 (wszystkich: 5409381)