Beati Cantores - logo
Chór Beati Cantores

Śpiew nie ma wartości,
jeżeli nie pochodzi z serca,
a nie może pochodzić z serca,
jeżeli nie ma w nim miłości

/Bernart de Ventadorn/

Chór "Beati Cantores"

Chór Beati Cantoresco znaczy "Szczęśliwi śpiewaniem" powstał we wrześniu 1985 r. z inicjatywy księdza prałata Ryszarda Dobrołowicza przy parafii NMP Królowej Polski na osiedlu Kopernik w Głogowie.

Pierwszym dyrygentem był Paweł Smorawiński. W trzecim miesiącu działalności, pałeczkę przejęła Barbara Walendzik, która kieruje zespołem do dnia dzisiejszego. Od 1990 r. w pracy z zespołem pomaga Kazimierz Walendzik.

W początkowym okresie chór liczył 80 osób a obecnie w chórze śpiewa 30 osób. Jego członkami są mieszkańcy Głogowa i okolic, reprezentujący różne grupy zawodowe i społeczne. Od 1990 r. chór jest członkiem dolnośląskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Chór jest również członkiem Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO, stanowiącego nieformalny związek lokalnych organizacji pozarządowych miasta i powiatu głogowskiego (od 2004 r.).

Od lipca 2000 r. chór działa jako Stowarzyszenie Chór Beati Cantores. Koordynacją prowadzonych przez Stowarzyszenie działań zajmuje się zarząd stowarzyszenia, na czele którego stoi pan Tadeusz Kolańczyk.

Repertuar i występy

"Beati Cantores" zgodnie z najstarszą tradycją wykonuje utwory muzyki sakralnej różnych epok, kompozytorów klasycznych i współczesnych, a także muzykę rozrywkową, ludową i patriotyczną. Zespół uczestniczy w wielu uroczystościach religijnych i świeckich, ważnych w życiu parafii, naszego miasta i kraju. Występuje średnio 25 razy do roku, co w przeciągu 25 lat działalności dało ok. 625 występów.

Chór wykonuje głównie utwory a cappella. Od kilku lat w repertuarze zespołu znajdują się dzieła wokalno-instrumentalne. Występował m.in. z takimi zespołami jak: Zakładową Orkiestrą Dętą "Huty Miedzi Głogów", zespołem instrumentalnym PSM w Głogowie, Głogowskim Kwartetem Smyczkowym "Ad libitum" oraz z Legnicką Orkiestrą Symfoniczną. Chór w swojej historii uświetniał obchody:

Chór koncertował wielokrotnie w głogowskich kościołach oraz w kaplicy przy głogowskiej kolegiacie, z których dwa były transmitowane przez Radio Głogów.

Stowarzyszenie organizuje także cykliczne koncerty okazjonalne, m.in. koncerty muzyki pasyjnej i maryjnej oraz koncerty kolęd.

Wydarzenia

Ważnymi wydarzeniami medialnymi, w których brał udział chór "Beati Cantores", były: dwukrotna oprawa muzyczna mszy św. odprawionej w kościele pw. św. Krzyża w Warszawie transmitowanej przez I program Polskiego Radia, oprawa muzyczna liturgii odprawionej w sanktuarium św. Jadwigi w Legnickim Polu transmitowanej przez Telewizję Polonia oraz udział w nagraniach do filmu o Głogowie w 1996 r.

Chór rokrocznie bierze udział w uroczystościach odpustowych w Sanktuarium Matki Bożej Grodowieckiej w Grodowcu oraz od 1996 r. w Zamkowych Spotkaniach Chóralnych, których od 1998 do 2005 r. był organizatorem.

Zespół odbył wiele podróży zagranicznych. Ośmiokrotnie koncertował w Niemczech: w Langenhagen, Eisenhuttenstadt oraz w Riesie, które są miastami partnerskimi Głogowa, w Hanowerze oraz w Kronach w Bawarii, a także w Austrii, Czechach i we Włoszech, gdzie koncertował w Rzymie (w Bazylice św. Piotra podczas audiencji generalnej), Wenecji, Loretto i Asyżu.

W 2004 r. chór odbył trasę koncertową po Litwie, dając koncerty w Wilnie, Kownie i Ejszyszkach, a w 2013 r. koncertował na Ukrainie – we Lwowie i Kamieńcu Podolskim.

Wydarzeniami, które zapadły głęboko w pamięć członkom chóru były śpiewy liturgiczne podczas pobytu Jana Pawła II w Gorzowie Wlkp. w 1997 r., udział w International Kulturfestival w Langenhagen w 1995 i 2000 r., występ w Pawilonie Polskim na Światowej Wystawie Expo 2000 w Hanowerze, udział w Europejskich Dniach Muzyki z okazji 1000-lecia miasta Kronach w 2003 r.

Zobacz także --> Kalendarium.

Nagrody i wyróżnienia

Chór "Beati Cantores" bierze udział w wielu festiwalach i konkursach, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Z okazji jubileuszu XX-lecia w 2005 r., członkowie chóru, którzy śpiewają od momentu powstania chóru zostali odznaczeni Srebrną Odznaką PZCHiO, a dyrygent Barbara Walendzik Złotą Odznaką PZCHiO. W listopadzie 2010 r., z okazji 25-lecia działalności, chórzyści zostali odznaczeni Brązowymi, Srebrnymi i Złotymi odznakami honorowymi PZChiO, natomiast Chór dostał Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Chór Beati Cantores został także odznaczony Srebrną Odznaką PZCHiO, z okazji 25-lecia działalności.

We wrześniu 2010 r. z okazji obchodów 25-lecia zespołu, chór Beati Cantores został uhonorowany odznaczeniem "Zasłużony dla Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej", które zostało przyznane przez ks. biskupa Stefana Regmunta.

Natomiast w 2015 r. otrzymał Złotą Odznakę Zespołową z okazji XXX-lecia chóru przyznaną przez Polski Związek Chórów i Orkiestr.

Nagrania – płyty

Chór Beati Cantores nagrał dwie płyty. Pierwszą z kolędami w 2004 r. oraz drugą, wydaną z okazji jubileuszu XX-lecia w 2005 roku.

Chór w najnowszej historii Głogowa

Działalność chóru Beati Cantores, od początków jego powstania bardzo mocno związana była z lokalną społecznością i Ziemią Głogowską. Przez 25 lat funkcjonowania, chórzyści byli świadkami i bezpośrednimi uczestnikami wielu wyjątkowych i historycznych wydarzeń w dziejach Głogowa.
Takimi wydarzeniami były m.in:

© 2008 beati-cantores.pl     Odwiedzin dziś: 76 (wszystkich: 5409380)