WIELKANOC 2014

Chór Beati Can­to­res jak co roku uczest­ni­czył w Litur­gii Wiel­kie­go Czwart­ku oraz pod­czas mszy świę­tej rezu­rek­cyj­nej i pro­ce­sji w Wiel­ką Nie­dzie­lę w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Gale­ria zdjęć — Życie Para­fii — Wiel­ki Czwar­tek

Gale­ria zdjęć — Życie Para­fii — Wiel­ka Nie­dzie­la