Koncert kolęd “Betlejemska Noc”, 20 stycznia 2013 r.

Gale­rie zdjęć z kon­cer­tu:

Por­tal TutajGlogow.pl

Para­fia NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie